Verbouwen, renovatie, onderhoud van de woning!

U wilt verbouwen, renoveren, uw woning opfrissen en u wil weten wat mag en wat niet?

Hieronder vindt u wat u zoekt!

Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig.

Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen meldingsplichtig.
Stabiliteitswerken aan voorgevels zijn altijd vergunningsplichtig.

Onderhoudswerken zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht.
Voorbeelden van onderhoudswerken die niet vergunningsplichtig zijn:
• het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk),
• het vervangen van pleisterwerk,
• het herstellen van kapotte verhardingen,
• het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers,
panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte).

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume
aan zijgevels, achtergevels en dakenzijn vrijgesteld van vergunning.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het plaatsen van voorzetrolluiken,
dakvlakvensters, steenstrips, gevelisolatie, … Deze handelingen zijn
vergunningsplichtig als ze aan de voorgevel worden uitgevoerd,
omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.

Binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken zijn ook vrijgesteld.

Enkele voorbeelden:
•  het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer,
•  het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers,
•  het inrichten van slaapkamers in de zolder, …

Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden
te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.

MELDING*
Werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie, uitgevoerd binnen in de
woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak zijn meldingsplichtig.
Voorbeelden van meldingsplichtige stabiliteitswerken:
• het plaatsen van een nieuwe raamopening in de achtergevel,
• het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken,
• het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren.

Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden
te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.

MEDEWERKING ARCHITECT

Als voor de verbouwing constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn
(zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende
muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.

* Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en melding gelden enkel als voldaan is aan de voorwaarden van de checklist die zich achteraan in de folder bevindt.