Buitenaanleg, vergunning nodig?

Een oprit, terras, zwembad, tennisbaan of siervijver aanleggen

Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een
stedenbouwkundige vergunning nodig. Dankzij de vrijstellingsregeling komt u
ook zonder vergunning al een heel eind.

VRIJSTELLING*

De strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning zijn vrijgesteld van
vergunning. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder. Wel de toegang
tot voordeur en garage. De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver,
terras, zwembad, …) is vrijgesteld van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter
per goed in zijtuin en achtertuin. Al bestaande niet overdekte constructies, zoals terrassen,
siervijvers of zwembaden, moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale
oppervlakte. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten worden niet meegeteld.

De vrijstelling geldt enkel voor constructies die:

• geen bouwvolume hebben,
• niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen,
• 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven,
• minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn,
• niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied liggen,
• niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan,
of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen.

Deze informatie kan u bekomen bij de gemeentelijke diensten.

MELDING*
Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.
Voorbeeld: Familie Van Rossum droomt al jaren van een zwembad in de tuin. Momenteel
hebben ze al een kleine siervijver van 15m² en een terras van 20 m². Hun plannen hebben
betrekking
op het aanleggen van een zwembad van 45m2. Vermits 15 + 20 + 45 = 80
kunnen ze
het zwembad aanleggen zonder vergunning.

* Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en melding gelden enkel als
voldaan is aan de voorwaarden van de checklist.

checklist